Miljöpolicy

Miljöpolicy
Skyltotekets miljöpolicy är att alltid sträva efter den miljövänligaste produkten och arbetsmetoden.
Det gör vi genom att:
  • Spara energi
  • Sortera vårt avfall
  • Välja det miljövänligaste alternativet vid inköp
  • Samordna transporter
  • Återanvända kartonger och förpackningsmaterial.