varning för hunden skyltar

En hundskylt kan användas på olika sätt där din hund vistas. En del hundägare gör skyltar för att förmedla information t.ex. ” Varning för hunden” eller ” Rasta inte hunden här” andra kanske vill ha en skylt med hundens namn.

Varning för Hunden
240x295 milimeter
Zoom

 

Varning för hund
280x200 milimeter
Zoom