parkeringsskyltar

Genom att sätta upp tydliga parkeringsskyltar så undviker man att ha bilar som inte skall stå, på just din plats. För företag vill man att besökare vet var just dessa personer skall parkera när de besöker ett företag, likaså var finns parkeringsplats för funktionshindrade. Även skylten ”Parkering-förbjuden” är alldeles utmärkt att sätta upp för att inte få obehöriga att parkera just på detta ställe.

Parkering Normal
280x280 milimeter
Zoom

 

Parkering Endast Personal
300x100 milimeter
Zoom

 

Parkering
240x120 milimeter
Zoom

 

Parkering Endast besökare
230x300 milimeter
Zoom

 

Parkering Endast för personal
450x200 milimeter
Zoom

 

Privat Parkering
450x200 milimeter
Zoom