varningsskyltar

En varningsskylt ska kunna varna för fara och vilka konsekvenser en felaktig konsekvens kan ge. Att alltid märka ut behållare och ämnen med skyltar då de innehåller brandfarliga, explosiva eller farliga ämnen, skall göras för att minska risken för olycka.

Brandfarliga ämnen
210x300 milimeter
Zoom

 

Frätande ämnen
210x280 milimeter
Zoom

 

Elektrisk spänning
210x300 milimeter
Zoom

 

Klämrisk
210x300 milimeter
Zoom

 

Varning Rasrisk
500x250 milimeter
Zoom