påbudsskyltar

Påbudsskyltar definierar krav/uppmaning på åtgärd eller beteende vid olika situationer i arbetsmiljön såsom att man skall använda sig av personlig skyddsutrustning. Påbudsskyltar är till för att uppmana om de regler som gäller på arbetsplatser och visar att företaget engagerar sig i personal, besökares hälsa och säkerhet. Påbudsskyltarna skall med andra ord skapa en trygg arbetsplats.

Skyltoteket
200x80 milimeter
Zoom

 

Branddörr stängd
210x300 milimeter
Zoom

 

Återvinning
200x200 milimeter
Zoom