nödskyltar

Nödskyltar ska finnas på alla verksamheter för att ge information om utrymningsvägar och för att förklara hur man ska bete sig vid eventuellt hotande fara. Nödskyltar bör till exempel placeras för att indikera var brandsläckare finns i lokalen, var man hittar första hjälpen-utrustning samt för att varna vid eventuella riskområden.

Kors
150x150 milimeter
Zoom

 

Nödstopp
210x75 milimeter
Zoom

 

Hjärtstartare
210x300 milimeter
Zoom

 

Nödstoppen
300x210 milimeter
Zoom