funktionsnedsättningsskyltar

I Sverige uppskattas 1,2 miljoner människor ha någon form av funktionsnedsättning. Målet är att alla, oavsett funktionsnedsättning, ska kunna förflytta sig på egen hand. En funktionsnedsättningsskylt vänder sig bland annat till rullstolsburna och skyltar skall då enkelt visa exempelvis parkering och toalett.

Parkering Funktionshindrad
280x280 milimeter
Zoom

 

Funktionshinder Parkering
250x250 milimeter
Zoom

 

Handikappsparkering
300x300 milimeter
Zoom

 

Toalett Funktionshindrade
300x300 milimeter
Zoom