förbudsskyltar

Förbudsskyltar medverkar till att minska risken för olyckor genom att förbjuda olämpliga och farliga beteenden. Tydlighet som t.ex. rökning inte tillåten eller förbjudet att fotografera gör det lättare att ta till sig det budskap som man önskar delge.

Rökning Förbjuden
150x210 milimeter
Zoom

 

Rastning förbjuden
200x250 milimeter
Zoom

 

Cykelparkering förbjuden
200x250 milimeter
Zoom