brandskyltar

En brandskylt används för att märka ut placeringen av skyddsutrustning som exempelvis brandsläckare, branddörrar, brandlarm, nödtelefon med mera vilket gör det enklare att hitta viktig utrustning i en nödsituation. OBS! Våra skyltar finns inte i utförande med reflex för att räddningstjänsten snabbare skall uppfatta skyltarna, använd de skyltar vi tillvekar som ett komplement eller på platser där de inte behöver synas i mörker.

Brandsläckare
150x150 milimeter
Zoom

 

Brandfilt Raka Hörn Röd
210x210 milimeter
Zoom

 

Brandlucka
210x210 milimeter
Zoom

 

Brandsläckaren
150x150 milimeter
Zoom