skolskyltar

Att alla skolar har en skylt med skolans namn, borde vara självklart, men tyvärr finns skolor som saknar skylt på fasaden. Det finns många platser och dörrar som bör ha en skylt- vem som jobbar i detta rum, var finner vi toaletter mm. Alla elever, lärare vill veta vilket nummer ett klassrum har. Kommer det besökare bör man ha anvisningspilar till bibliotek, hörsal osv.

Musiksal skola
200x50 milimeter
Zoom

 

Fritids Blå Häst
260x140 milimeter
Zoom

 

Tekniksal Skola
210x210 milimeter
Zoom

 

Matsal
210x210 milimeter
Zoom

 

Musiksal Gitarr
200x80 milimeter
Zoom

 

Tekniksalen
210x210 milimeter
Zoom

 

Privat! Obehöriga
425x200 milimeter
Zoom

 

Damtoalett
100x30 milimeter
Zoom

 

Cykelparkering
300x100 milimeter
Zoom

 

Dagisgatan 8
560x130 milimeter
Zoom

 

Varning Rasrisk
500x250 milimeter
Zoom