sjukvårdsskyltar

Redan vid ankomst till ett sjukhus vill man ha tydliga skyltar med riktningsskyltar för reception, akutmottagning osv. Namnskyltar talar om vem man talar med. Med väl utformade sjukhusskyltar blir det lättare för patienter, anhöriga och personal att samarbeta. De som är funktionshindrade vill ha skyltar som underlättar för parkering samt toaletter.

Damtoalett
100x30 milimeter
Zoom

 

Röntgen
150x50 milimeter
Zoom

 

Skyltoteket
200x80 milimeter
Zoom

 

Ring i klockan
193x73 milimeter
Zoom

 

Karin Sjuksköterska
80x28 milimeter
Zoom

 

Laboratorieassistent
150x90 milimeter
Zoom