Övervakningsskyltar

När man sätter upp övervakningskameror måste man enligt lag informera om detta. Genom att sätta upp övervakningsskyltar talar ni tydligt om att området är bevakat. Detta för att minska inbrott och stölder.

Kamera övervakning
210x297 milimeter
Zoom