el skyltar

Det är arbetsgivarens ansvar att skydda sina anställda mot arbetsolyckor. Skyltar som varnar för farlig elektrisk spänning skall användas där riskerna inte kan undvikas eller begränsas genom särskilda skyddsåtgärder.

Varning Spänning
280x280 milimeter
Zoom

 

Elektrisk spänning
210x300 milimeter
Zoom